D66: Eigen huis naar box 3

Dinsdag 08 mrt 2016

Van onze DFT-redactie

AMSTERDAM – De nettowaarde van een eigen huis moet niet als inkomen, maar als vermogen worden belast. Oppositiepartij D66 ziet wel brood in dat voorstel van het Centraal Planbureau.

Als de eigen woning inderdaad van box 1 naar box 3 van de belastingaangifte verhuist, is dat goed voor mensen die in verhouding tot hun inkomsten hoge hypotheeklasten hebben – in de praktijk dus jonge werknemers.

Huiseigenaren met een relatief lage hypotheek en veel eigen vermogen zouden flink meer belasting moeten gaan betalen, maar volgens het CPB zou de maatregel ruimte maken voor een ’algehele belastingverlaging’.

’Hoge lasten’

De ’fiscale overplaatsing’ van het eigen huis is een van de voorstellen die het CPB gisteren deed bij zijn nieuwste economische ramingen. D66-Kamerlid Van Weyenberg heeft er wel oren naar, zegt hij in het FD.

„Het CPB hamert terecht op de hoge lasten van jongeren. In het spitsuur van hun leven zijn er hoge lasten voor onder andere pensioen, hypotheek en kinderopvang.” Wel vindt de sociaal-liberaal dat de overheveling ’geleidelijk’ moet gebeuren.

Stabiliteit

De SP noemt het voorstel van het planbureau ’interessant’, maar CDA en VVD zijn mordicus tegen. Liberaal Harbers stelde vanochtend in De Telegraaf dat de woningmarkt nu vooral behoefte heeft aan stabiliteit. „De woningmarkt trekt net aan. Laten we de rust even bewaren”, kreeg hij bijval van Kamerlid Nijboer van coalitiegenoot PvdA.

Bron: http://telegraaf.nl