’Woningmarkt op slot door alleenstaande ouderen’

Woensdag 16 mei 2018

DEN HAAG – De woningmarkt zit op slot omdat ouderen te lang in eengezinswoningen blijven zitten. Ook vaders en moeders van wie de kinderen zijn uitgevlogen stromen niet door naar een nieuwe woning.

Daardoor zijn er voor jongeren die willen gaan samenwonen en kinderen krijgen niet genoeg eengezinswoningen beschikbaar, stelt onderzoeksbureau Rigo op basis van een eigen analyse van CBS-cijfers.

Nederland telt steeds meer eenpersoonshuishoudens. Veruit de meeste groei in die categorie – 80% – zit bij 65-plussers. Die verhuizen maar weinig, en houden zo veel eengezinswoningen bezet. Die ontwikkeling is niet helemaal nieuw: een statisticus in overheidsdienst noemde ouderen tegenover deze krant al eens „de groep die de rest van de woningmarkt tegenhoudt, als een kurk op een fles”.

De verhuisbereidheid is al even laag bij echtparen die na het opvoeden van de kinderen weer alleen komen wonen: 90% zit na vijf jaar nog in het huis dat ze als gezin betrokken. Van de groep die wél verhuist, gaat de helft naar een andere eengezinswoning.

André Buys, onderzoeker bij Rigo, zegt: „De vraag van jonge gezinnen wordt zwaar onderschat, maar het is ook een illusie om te denken dat ouderen direct verhuizen als de kinderen het huis uit zijn. Senioren blijken bijzonder honkvast.”

De komende tien jaar wordt de situatie alleen maar nijpender, denkt Buys. „Ooit komen de woningen van senioren langs natuurlijke weg vrij. De komende tien jaar tikt dat alleen onvoldoende aan. De omvangrijke groep alleenstaande inwoners, geboren in de periode 1945-1970, is voorlopig nog niet van het toneel verdwenen.”

Bron: http://telegraaf.nl