Ambassadeurs

1e kamer

Prof. Drs. A.H.G. Rinnooy Kan, lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer:

“Met het stimuleren van lagere betalingsdruk bij de financiering van een koopwoning levert BOUWSTEEN een ingenieuze bijdrage aan de benodigde hervormingen binnen de Nederlandse woningmarkt”

1e kamer

Jhr. Mr. J.P. Backer, lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer:

“BOUWSTEEN levert een verantwoorde en innovatieve bijdrage aan de verbreding van de financieringsmogelijkheden binnen de Nederlandse woningmarkt”

TU Delft

Prof. Drs. P.J. Boelhouwer, Wetenschappelijk directeur TU Delft / volkshuisvesting en woningmarkt:

BOUWSTEEN zorgt voor een extra financieringsoptie voor starters die nu kunnen kiezen voor een  financieringsstructuur met lagere maandlasten en minder risico lopen dat hun hypotheek onder water komt te staan